Användarvillkor

ALLMÄNT

Den 25 maj 2018 började GDPR, en ny lag att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ta ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Det svenska bolaget TeQiDesign AB (org nr: 559127-7214) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar  och lämnar in till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Om du använder babyforum.nu godkänner du och ger samtycke till våra användarvillkor. Ditt användarskap hos babyforum.nu gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss genom att du själv säger upp kontot  via ”Mina uppgifter & inställningar” inne på din personliga sida under ”Mina sidor” inne på babyforum.nu. Självklart hjälper även vi till vid eventuella frågor. Vid avslut av ditt medlemskap hos oss raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.

VEM KAN ANVÄNDA TJÄNSTEN?

Tjänsten kan användas av fysiska eller juridiska personer. Om medlemmen missbrukar sitt användarskap på babyforum.nu  och bryter mot våra regler så som bedrägligt beteende, överträdelse av villkor förbehåller vi TeQiDesign AB som driver babykitbym.se oss rätten att stänga ner kontot.  TeQiDesign AB som driver hemsidan babyforum.nu använder den information vi har, inklusive om dig för att försöka hålla vår plattform säker.

KAMPANJER

TeQiDesign AB kör löpande kampanjer för att få in nya användare. Vi använder data från babyforum.nu och andra produkter samt från tredje part för att visa dig annonser, erbjudanden och annat sponsrat innehåll som vi tror är meningsfullt för dig. Och vi försöker att göra det innehållet lika relevant som alla dina andra upplevelser på babyforum.nu. 

MISSBRUK AV TJÄNSTEN

Om det finns skälig grund kan användarkonton hos babyforum.nu avslutas utan förvarning. All form av allvarligt missbruk och bedrägeriförsök kommer att beivras och polisanmälas. Alla IP-adresser loggas.

FORUM
TeQiDesign AB som driver babyforum.nu förbehåller oss rätten för det som sägs eller skrivs i forumet. Vi ansvarar inte för det som sägs eller skrivs av personer i forumet. Är det något som strider mot vår policy, kränkande eller är felaktigt så bör detta rapporteras till oss så vi kan ta bort olämpligt innehåll i publika forum eller grupper. Vi avråder från att skriva om läkemedel på vårt forum och hänvisar till 11 77 (sjukvårdsupplysningen) för rådgivning. Vi på TeQiDesign AB (www.babyforum.nu) ansvarar inte för medlemmarnas eventuella användning av andras immateriella rättigheter.

FORCE MAJEURE

TeQiDesign AB (babyforum.nu) ansvarar inte för situationer som gör det omöjligt för babyforum.nu att fullgöra sina skyldigheter. Vi kan inte garantera att våra tekniska lösningar är tillgängliga 100% och vi är inte ansvariga för fel eller andra problem i tekniska lösningar (som tillhandahålls av babyforum.nu, våra affiliates eller tredjepartsleverantörer). TeQiDesign AB (babyforum.nu) ger inga garantier för tillgänglighet eller funktion hos spårning av försäljning och registreringar.  TeQiDesign AB (babyforum.nu) är inte ansvarigt för tekniska fel som leder till att försäljning inte spåras. TeQiDesign AB (babyforum.nu) kan åberopa force majeure vid exempelvis arbetsmarknadskonflikter, strejker, lockouter eller andra omständigheter som parterna inte har kontroll över såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingrepp av myndigheter.

ANSLUTNA FÖRETAG, INFLUENCERS OCH PRIVATPERSONER

TeQiDesgin AB (babyforum.nu) innehåller länkar till ett antal butiker, nätbutiker och företag.  TeQiDesign AB (babyforum.nu) ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster, kampanjer, tävlingsbidrag eller information som lämnas av dessa nätbutiker, influencers eller privatpersoner. TeQiDesign AB (babyforum.nu) är inte en part i avtal som användaren ingår med anslutna butiker eller nätbutiker. Det finns inga garantier för tillhörande online-butiker eller varor och tjänster som dessa erbjuder. babyforum.nu förbehåller sig rätten om innehåll, erbjudande, rabattkoder, tävlingar, produkter och liknande som användare delar med sig av på babyforum.nu.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Som medlem hos babyforum.nu samtycker du till att dina personuppgifter (namn, adress, persondata i form av e-postadress, IP-nummer och mobiltelefonnummer), får lagras och användas av TeQiDesign AB (babyforum.nu)  för att verifiera ditt konto, digitala tjänster, marknadsföring i form av både e-postutskick, sms-utskick, telefonsamtal samt postala utskick, samt för statistik-, bokförings- och analysändamål.

När och varför vi samlar in dina personliga uppgifter.

Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss i form av e-post, telefon eller formulär på webbplatsen, vid registrering av konto / medlemskap, vid ett eventuellt köp på vår webbplats för att kunna leverera din produkt. Vi sparar dina personliga uppgifter för att besvara din fråga eller förfrågan, genomföra försäljning, marknadsföring och kundservice till dig.

Vi på TeQiDesign AB har som skyldigheter att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande:

* Vi ser till att personuppgifter hanteras konfidentiellt.

* Vi tillhandahåller e-postadress, namn, telefonnummer för att ta kontakt med dig.

* Vi använder enbart information för det ändamål som du givit ditt samtycke till. * Du har när som helst rätt att raderas ur systemet (med vissa begränsningar som bokföringslagen).

* Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

* Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.

* Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv.

* Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

* Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.

* I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss och att du då har rätt att få veta vad vi baserar våra erbjudanden till dig på för lagrad information.

* Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dina personuppgifter hos oss.

* För att kunna ge dig skräddarsydda rabatter, erbjudande, kampanjer och tävlingsförslag.

* För att kunna ge dig notifikationer på nya rabatter, erbjudanden, kampanjer och tävlingar.

* För att kunna fullfölja våra rättsliga- och bokföringsmässiga regler som företag

* För att kunna hantera kundserviceärenden/support åt dig

* För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar/events etc.

* För att kunna ge dig så relevanta erbjudanden som möjligt och för att kunna personligt anpassa upplevelsen av våra tjänster (vill du inte få våra mejl eller sms klickar du enklast på avregistrera-länken i dessa utskick)

* För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och eller för att kunna utreda eventuella brott

* För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna hålla din personliga medlemssida aktuell

Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies, läs mer nedan om ”cookies”.

VAR LAGRAS DIN DATA OCH VAD LAGRAR VI

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att be om ett registerutdrag för att se vad vi på babyforum.nu lagrar om dig. Detta gör du enklast via ”Mina sidor” inne på babyforum.nu där vi listar all din lagrade aktivitet.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

* TeQiDesign AB – För att kunna uppdatera din användardata

* Därutöver samarbetar vi med- och delar data: Hotjar, LoginPress, wpForo,  Loop, Yotpo, Trustpilot, Zendesk, Google, Facebook för att förbättra våra tjänster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

TeQiDesign AB (babyforum.nu) håller register över sina medlemmar. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, persondata (ÅÅÅÅ-MM-DD), postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, ip-nummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter (se även ovan om ”personuppgifter”).

babyforum.nu registrerade användarkonto (efter användaren  registrerat sin e-postadress) samtycker till att vi får skicka så kallade opt-in försändelser för att verifiera medlemmens babyforum.nu konto.  Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter inklusive eventuell persondata lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag. Registerutdraget som du finner inne på babyforum.nu (under dina personliga sidor) innehåller detaljerade uppgifter om ditt medlemskap hos babyforum.nu.

Personuppgifter sparas under den tid du har en användarrelation med babyforum.nu eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av tjänsten.

COOKIES

babyforum.nu använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur babyforum.nu digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på Internet. Cookie- filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. babyforum.nu registrerade användare och medlemmar samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOR

babyforum.nu kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid via en notis från oss. Vid förändringar av väldigt stor karaktär kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta oss gärna på kontakt@babyforum.nu och läs även mer inne på dina sidor inne på babyforum.nu.